Logo Owner Computer - Link do strony glównej.
firma oferta kontakt
 
 
 
 
 
 
 


Jak korzystać z poczty w programie Outlook Express w wersjach: 5.x i 6.x?

Aby ustawić konto pocztowe w programie Outlook Express należy:

  • Uruchomić program Outlook Express
  • W menu górnym wybrać opcję "Narzędzia" a następnie "Konta..."
  • po pojawieniu się nowego okna z menu bocznego wybrać: "Dalej" oraz "Poczta..."
  • w pole "Nazwa wyświetlana:" wpisać swoje imię i nazwisko, przejść do kolejnego okna wciskając "Dalej >"
  • w pole "Adres e-mail:" wpisać pełną nazwę swojego konta e-mail, przejść do kolejnego okna wciskając "Dalej >"
  • pozostawić opcję POP3 i wpisać w pola serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej: poczta.owner.pl, przejść do kolejnego okna wciskając "Dalej >"
  • wpisać w pole "Nazwa konta:" nazwę swojego konta (login) i w pole "Hasło:" swoje hasło oraz zaznaczyć opcję "Zapamiętaj hasło", przejść do kolejnego okna wciskając "Dalej >"
  • potwierdzić zakończenie ustawień w kreatorze przyciskiem "Zamknij", w oknie kreatora ustawień z prawego menu wybieramy opcję "Właściwości", uzupełniamy nazwę organizacji oraz adres zwrotny - taki sam jak adres e-mail. Wybieramy zakładkę "Serwery" i zaznaczamy opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia", zatwierdzamy zmiany klikając przyciski "Zastosuj" a następnie "OK", zamykamy kreatora przyciskiem "Zamknij" i możemy przystąpić do korzystania z poczty internetowej. Życzymy bezawarynjej pracy!
 
© 2004 Owner Computer 80-839 Gdańsk, ul. Tartaczna 2/15D